Rechter moet afblijven van het politieke proces

De rechter gaat weer eens op de stoel van de politiek zitten. Uitvoering geven aan het VN-Vrouwenverdrag acht het gerechtshof belangrijker dan de vrijheid van godsdienst en vereniging. Het is evident dat het hier gaat om ongelijkwaardige grootheden/waarden. In het recht echter is geen rangorde aangebracht waarop de rechter kan terugvallen.

Toch matigt het gerechtshof zich een oordeel aan in zijn mateloze ambitie richting te geven aan een politiek proces. Terughoudendheid is iets wat de rechter niet (meer) kent. Het is te hopen dat het gerechtshof wordt gecorrigeerd en de zaak wordt verwezen naar de volksvertegenwoordiging. Het volk dient hierover te beslissen en niet een aantal (D66?) rechters.