Niet de koe maar het transport is boosdoener

In het artikel `Minder vlees moet, en u weet best waarom` (NRC Handelsblad, 13 december), zeggen de schrijvers Van der Leeuw en Soeters dat consumptie van vlees van het vee in het algemeen en in Nederland in het bijzonder, een grote veroorzaker is van het broeikaseffect. Dit doordat de koeien en ander vee grote hoeveelheden kooldioxide en methaan uitstoten. Niet vermeld wordt echter waar de in deze gassen gebonden koolstof (C) vandaan komt.

Als herbivoor eet de koe plantaardig voedsel. Dit heeft kort voor de consumptie door middel van fotosynthese CO2 uit de lucht opgenomen om er koolwaterstoffen van te maken. Dezelfde CO2 wordt nu door het vee uitgeademd dan wel geboerd en gescheten bij het verteren i.c. verbranden van het plantaardige voedsel. Dus het terugwinnen van in de planten verwerkte zonne-energie. Hier is sprake van een kringloopproces dat geen bijdrage levert aan de hoeveelheid CO2. Dit in tegenstelling tot het gebruik van honderd miljoenen jaar geleden in onze aarde `opgepotte` koolstof in de fossiele brandstoffen. Transport is één van de grote boosdoeners en niet het vee dat we zo graag consumeren.

Het door vee uitgestoten methaan is inderdaad een veel sterker broeikasgas dan kooldioxide maar daar staat tegenover dat methaan in de atmosfeer in ca 20 jaar afgebroken wordt; hier is sprake is van een stabiele toestand, alleen afhankelijk van het aantal planteneters.

Als de stelling van de schrijvers op zou gaan voor de veestapel, dan geldt deze ook voor de mensheid. Dus, beste mesen, niet meer eten, goed voor het milieu.