Minister Plasterk

Leo Prick slaat de spijker op z`n kop: er verandert niets in onderwijsland (W&O 8 december). Sinds het rapport-Rinnooy Kan ben ik zeer benieuwd geweest naar de maatregelen die de minister zou gaan nemen nadat hij had aangekondigd `de adviezen te zullen opvolgen`. Helaas, hij conformeert zich toch, zoals Prick duidelijk maakt. Na het bekendmaken van de plannen van Plasterk ben ik nergens in de pers tegengekomen dat de minister feitelijk het rapport naast zich neerlegt. Het redactioneel commentaar van NRC was positief. De redactie zal gedacht hebben dat het vinden van 1,1 miljard euro feitelijk inhoudt dat de adviezen worden opgevolgd. Rinnooy Kan zelf zou gezegd hebben dat hij het `jammer` vond dat Plasterk het advies om hoger opgeleide leraren meer te belonen niet heeft opgevolgd. Een understatement.

Prick`s beschrijving van de praktijk in het onderwijs klopt als een bus. Te midden van een groepje academisch gevormde `na-Hos-vijftigers` geef ik les in de tweede fase en om ons heen verschijnen meer en meer docenten die les geven in de bovenbouw van het vwo, maar die zelf niet verder kwamen dan havo. Schoolleidingen vinden het blijkbaar niet meer belangrijk dat leerlingen die straks een academische studie gaan volgen les hebben van docenten die weten hoe een universiteit er van binnen uit ziet. Inmiddels wordt ook mijn school voor een deel gerund door tweedegraads docenten die coördinerend werk doen en dus in een hogere schaal zitten. Ze doen hun werk prima, daar gaat het niet om, maar het is beleid.

Als het dan zo is dat kwaliteit van onderwijs geen prioriteit heeft voor de gemiddelde schoolleiding, dan moet er nog wel voor gezorgd worden dat er, als het even kan, docenten gevonden worden. Dan ga je dus de Europese markt op. Misschien wordt hier niet bewust op aangestuurd, maar in de lerarenkamer neemt het aantal collega`s uit het voormalig Oostblok elk jaar toe. Dat weten ze in Den Haag allang natuurlijk en daarom is het weggegooid geld om 50-plussers extra salaris te geven om het onderwijs aantrekkelijk te maken.

En waarom ik dan niet eerder een ingezonden brief heb gestuurd? Ik ben er gevoelsmatig dermate bij betrokken dat ik het niet op papier krijg. Komen er nog kamervragen? Gaan we Plasterk nog aanpakken? Prick bedankt en ga zo door!