Kind van de rekening (2)

Het kader bij het artikel Kind van de rekening geeft drie manieren op de som 3 ½ : ¼ op te lossen. In manier 1 wordt gebruik gemaakt van een factormethode. In manier 3, de formele manier, niet. Het gevolg is dat kinderen bij de eerste manier een andere denkwijze aanleren dan bij de derde manier. Dit heeft gevolgen als zij later op de middelbare schoolnatuurkunde of scheikunde krijgen. Het is van belang dat er, als kinderen op de basisschool voor het eerst kennismaken met wiskunde, rekening gehouden wordt met de exacte vakken die zij later op de middelbare school krijgen. Daarom hoort bij de opgave 3 ½ : ¼ geen context meer gegeven te worden. De oplosmethode moet hier enkel de formele manier zijn. Daarmee is ook het probleem van professor Van de Craats opgelost.