Kind van de rekening (1)

In het algemeen maakt de mens graag gebruik van de vooruitgang behalve als het om het onderwijs gaat. Daarom zien de meeste ouders en grootouders het liefst dat hun (klein)kinderen precies hetzelfde leren als wat zij vroeger zelf op school hebben gehad. En dan ook nog op dezelfde manier. Zo ook de wiskundige Van de Craats, die wil dat kinderen en studenten blind oefenen op vermenigvuldigen en staartdelen met grote getallen (W&O 22 december). Misschien wil hij ook het worteltrekken en de logaritmentafel weer op het programma zetten? En dat in een tijd waarin overal rekenmachientjes gebruikt worden. Zo`n rekenhulpje moet met verstand en op een kritische wijze gebruikt worden. Het is onder meer daarom dat het realistische rekenen de nadruk legt op inzicht in het getalsysteem en de rekenbewerkingen, en het leren toepassen daarvan. Daarvoor moet je vooral goed mét het hoofd en schattend kunnen rekenen, iets dat elke dag gestructureerd onderhouden moet worden. Dus veel oefenen en memoriseren, maar niet met die belachelijke cijfersommen uit de negentiende eeuw, zoals de reactionair Van de Craats propageert.