Keizersneekritiek

In het artikel `Keizersneekritiek` zegt gynaecoloog Jan Molkenboer dat `de grotere baby`s, van meer dan zeven pond, na een vaginale stuitbevalling een significant hogere kans op psychomotorische achterstand hadden dan kinderen met hetzelfde geboortegewicht die per keizersnede geboren waren` (W&O 15 december). Hij suggereert daarom de `zwaardere stuitliggers per keizersnede te halen`. Zulks is strijdig met zijn door ons bevestigde mening dat `zijn onderzoeksresultaten met grote reserve moeten worden geïnterpreteerd`, omdat de testen bij de kinderen ongeschikt waren om deze verregaande conclusie te trekken, en de gewichtsschatting bij een stuitligging onvoldoende betrouwbaar is om hierop de beslissing al of geen keizersnede te baseren. (American Journal Obstetrics and Gynecology 2007). Ook het veel grotere onderzoek van Rietberg (2006) bevestigt dat er na 2 jaar geen verschil was in de neurologische uitkomst bij kinderen boven 7 pond.