Ex-premier Blair nu dichterbij begeerde functie

Voor de nieuwe functie van semipermanente voorzitter van de Europese Raad van Ministers oftewel, zo ongeveer, Eerste Europese President, kom je niet in aanmerking zonder de steun van het Vaticaan. Giscard, de vader van de Europese Grondwet, zou deze functie graag hebben bekleed, maar het liep anders. Blair behoorde tot de kerk waarvan men zegt, dat die is ontsproten aan de lendenen van Hendrik VIII, maar nu hij zijn vrouw is gevolgd in de Una Sancta staat hij een stuk dichter bij de functie die hij begeert en waarvoor hij eigenlijk ook best geschikt zou kunnen zijn (NRC Handelsblad, 24 december). `Bruxelles vaut une messe`, zal Blair hebben gedacht en de kardinalen laten het zich weer vroom welgevallen. En nou de Queen nog.