Een zonniger toekomst voor Afrika

Afrika was een van de verrassende beleggingshotspots van 2007. Dankzij de hoge grondstoffenprijzen en een mondiaal liquiditeitsoverschot bedroeg de gemiddelde groei van het continent waarschijnlijk 6,2 procent, hetgeen neerkomt op ongeveer 4,2 procent per hoofd van de bevolking. De prestaties van de Afrikaanse aandelenmarkten waren ook niet slecht. De best presterende grote markt was die van Nigeria (met een winst van 62 procent) , gevolgd door Mauritius, Botswana en Ghana. De achterblijvers waren Zuid-Afrika, Namibië en Kenia.

Ghana en Mali zijn typerend voor de beter presterende Afrikaanse landen. In Ghana hebben vrije markt-hervormingen en minder corruptie in het afgelopen decennium geleid tot een gestage groei van ongeveer 6 procent. In 2007 heeft de ontdekking van nieuwe oliebronnen de vooruitzichten nog verder verbeterd.

In Mali is de armoede sinds 1996 gehalveerd van 73 procent van de bevolking naar 36 procent. Dit is grotendeels bereikt door het vinden van betere markten voor Mali’s voornaamste productiegewas, katoen, waarbij 35 procent van de Malinese export nu richting China gaat. Maar handelsbarrières houden de internationale katoenprijs kunstmatig laag.

Zal Afrika het ook zo goed doen in 2008? De voornaamste bedreiging is een wereldwijde kredietcrisis, die zowel de niet-officiële geldstroom naar Afrika zou doen afnemen als de exportprijzen van Afrika’s grondstoffen. Maar er zijn ook redenen om optimistisch te zijn dat de snellere groei gehandhaafd zal blijven, zoals de groei van het mobiele telefoonverkeer, de inbreng van China en de verbetering van het bestuur.

Mobiele telefonie heeft de Afrikaanse communicatiesector getransformeerd en de grote landbouwsector van het continent in contact gebracht met de wereldmarkten. De Chinese handel is sinds 2002 met 40 procent per jaar toegenomen en de Chinese investeringen, die in 2006 12 miljard dollar bedroegen, verdubbelden in 2007 bijna dankzij de aankoop van 20 procent van Zuid-Afrika’s Standard Bank. China biedt Afrikaanse landen een alternatief voor investeringen door en handelsbetrekkingen met het Westen.

Corruptie blijft Afrika’s voornaamste probleem, maar het lijkt de goede kant op te gaan. Er zijn vijf Afrikaanse landen - Botswana, Zuid-Afrika, Mauritius, Ghana en Senegal - die hoger staan dan India en China op de corruptie-index voor 2007 van Transparency International. De betere groei moet de Afrikanen tonen dat een goed bestuur en een beperking van de corruptie economische voordelen met zich meebrengen.

Martin Hutchinson

Vertaling Menno Grootveld

Voor meer commentaaruit Londen: www.breakingviews.com

    • Martin Hutchinson