Debat over kersttoespraak Beatrix

Koningin Beatrix The Netherlands' Queen Beatrix poses next to the 2006 Nobel Peace Prize winner Muhammad Yunus before their meeting 12 November 2007 at the palace Huis ten Bosch. AFP PHOTO / ANP PHOTO ROYAL IMAGES ED OUDENAARDEN AFP

Vandaag zien we een neiging tegenstellingen juist te verscherpen. Grofheid in woord en daad tast de verdraagzaamheid aan. Discussies ontaarden in verharde verhoudingen. In zo’n sfeer worden mensen al snel over één kam geschoren en worden vooroordelen als waarheid aangenomen. Daarmee erodeert de gemeenschapszin.

Kersttoespraak van Koningin Beatrix, 25 december

De naam PVV staat er nog net niet in. Maar het is een politieke toespraak tegen ons, waarin het multi-culti-ideaal wordt opgehemeld, door iemand die niet gekozen is en die ik politiek niet kan aanspreken. Formeel kan ik het kabinet tot de orde roepen, maar de praktijk leert dat je dan altijd met nietszeggende antwoorden het bos wordt ingestuurd. Ik vind dat zij als een haas het kabinet uit moet worden gestuurd.

PPV-fractieleider Geert Wilders in Trouw, 27 december

De vrijheid wordt voor de koningin veel groter. Het is onzin om te denken dat ze dan geen controversiële dingen meer zou zeggen. Misschien juist méér.

Em. hoogleraar staatsrecht Jan Vis in NRC Handelsblad, 27 december

Het is duidelijk dat de kersttoespraak van koningin Beatrix niet losstaat van de ontwikkelingen in de samenleving. Anders zou haar rede een vaag verhaal worden en daar zit niemand op te wachten. Daarmee is nagenoeg onontkoombaar dat ze met haar overdenking een bijdrage levert aan het maatschappelijk debat over actuele vraagstukken.

Commentaar in het Reformatorisch Dagblad, 27 december

Wilders zegt het belang van Nederland te willen verdedigen, maar breekt ondertussen datgene af wat Nederland tot Nederland maakt: ons koningshuis, onze tolerantie en de solidariteit over de grenzen heen.

Premier Balkenende in Trouw, 28 december

[...] feit is dat moslims en niet-moslims Slachtfeest en Kerst vreedzaam na elkaar hebben gevierd – en soms ook mét elkaar. Het waren goede feestdagen. Waarom moest Beatrix die vergallen?

Columnist Nausicaa Marbe in de Volkskrant, 28 december