De SGP dient niet te worden gedwarsboomd

Het gerechtshof Den Haag heeft op 20 december uitspraak gedaan in de beroepszaak van een aantal vrouwenorganisaties (Clara Wichmann c.s.) tegen de Staat en beslist, dat de staat onrechtmatig handelt door niet of onvoldoende op te treden tegen de SGP.

Eerder had de Raad van State geoordeeld dat er geen reden was de subsidie aan de SGP te ontzeggen, omdat het optreden van de SGP geen beletsel vormt voor vrouwen om hun passief kiesrecht uit te oefenen. Zij kunnen dit immers doen door zich via een andere partij verkiesbaar te stellen, of zelf een partij op te richten. De Raad van State heeft deze redenering onderbouwd aan de hand van de tekst en de toelichting op het Vrouwenverdrag.

Ik ben geen voorstander van het standpunt van de SGP. Vrouwen behoren onbeperkt het kiesrecht te kunnen uitoefenen. Maar het gaat te ver om een andere politieke partij te dwarsbomen omdat zij er een andere opvatting op nahoudt. Het Clara Wichmanninstituut c.s. hebben zich dermate intolerant getoond, dat zij bereid zijn geweest tot het einde toe te procederen, en naar mijn mening is het gerechtshof te gemakkelijk met die intolerantie meegegaan.

Te verwachten is dat de uitspraak van het gerechtshof bij de Hoge Raad over de kop zal gaan. De cassatiemiddelen kunnen rechtstreeks aan de uitspraak van de Raad van State worden ontleend.