De lezer schrijft over het waarom van foto’s over de vouw

Ik zou graag van de vormgevers van Zaterdag &cetera vernemen waarom foto’s over de vouw van de tabloid worden geplaatst. Dat gaat namelijk nooit goed, zelfs niet als alle apparatuur meewerkt: de drukpers, de vouwmachine en de nietmachine. Waarschijnlijk zitten deze vormgevers de hele dag achter hun beeldscherm, waar ze twee pagina’s naast elkaar kunnen zien en waarop het er altijd goed uitziet. Misschien is het een idee om ook naar het eindproduct te kijken, dus het blad zoals de lezer dat uiteindelijk in handen krijgt.

Bijvoorbeeld het nummer van 15 december.

Ik begrijp echt niet waar mevrouw Verbeet dit aan verdiend heeft, om het maar niet te hebben over fotograaf Mentzel.

Nico Spilt

Bunnik

De krant antwoordt

Dit is een terechte opmerking van de lezer: door de foto liep een hinderlijke vouw. In hetzelfde nummer stond ook nog een tekening van dokter Phil wiens hoofd bruut in tweeën werd gesplitst.

Ter verklaring, maar niet als excuus: de redactie is de mogelijkheden, maar ook de beperkingen, van het nieuwe compacte formaat gaandeweg aan het ontdekken. De reden dat we foto’s bij een groot stuk of interview soms in het midden plaatsen is om een duidelijke eenheid van twee pagina’s te creëren. Maar daarbij moeten we inderdaad goed opletten dat de vouw niet door een gezicht loopt.

De vormgevers van de bijlage hebben de desbetreffende pagina’s opgeroepen op hun beeldscherm en de veronderstelling van de briefschrijver is juist: het ziet er op het scherm prachtig uit, zonder ook maar het geringste spoor van een vouw. Om dat effect te corrigeren, gaan we voortaan de ‘papieren’ vouw markeren op het scherm; dat blijkt dus een handeling die we zelf moeten verrichten, want zonder zo’n ingreep is de vouw niet zichtbaar.

Voor de dokter Phil-illustratie geldt hetzelfde, met dit verschil dat een vouw een tekening sowieso ontsiert, terwijl die in een foto nog acceptabel kan zijn, mits bijvoorbeeld niet dwars door het gezicht van de geportretteerde.

Omdat dit de laatste ‘lezer schrijft’ van dit jaar is, kom ik nog even terug op drie onderwerpen die in deze rubriek zijn behandeld en waar we veel reacties op kregen. Ten eerste de bezorging. Die wordt gelukkig gestaag beter. De klachtenpromillages voor bezorging en nabezorging dalen. ‘We halen betere cijfers aan de brievenbus’, zoals dat heet. Vooral de structurele bezorgklachten zijn lastig snel op te lossen, want die hangen meestal samen met het gebrek aan bezorgers. We blijven er ook komend jaar aan werken dat de cijfers nog verder verbeteren.

Ten tweede ‘NRC Zomer’. Deze verzameling van mooie, originele en diepgravende stukken die we afgelopen zomer uitbrachten, stuitte op gemengde reacties. Een deel van de schrijvers gaf aan ook een ‘NRC Winter’ op prijs te stellen. Een ander deel gaf aan dit zeker niet te willen, omdat het ging om stukken die zij al hadden gelezen.

Daaruit hebben we de conclusie getrokken dat we voor alle abonnees een extra bijlage moesten maken met nieuwe stukken: dat was de Kapuscinski-special die maandag bij de krant verscheen. Daarnaast hebben we een NRC Winter uitgebracht met verrijkte artikelen, bijvoorbeeld met informatie hoe het verder is gegaan met een bepaald onderwerp of hoe er in het buitenland over is geschreven. En we hebben er een bijlage naar keuze van gemaakt: alleen de abonnees die aangeven er prijs op te stellen krijgen de bijlage, tegen verzendkosten, thuisgestuurd.

Tot slot de vernieuwing van de vormgeving. De spontane lezersreacties die we ontvingen waren in meerderheid niet positief. De resultaten van een representatieve enquête die we hielden laten daarentegen een ander accent zien. Van de 263 lezers die onze vragenlijst invulden, vond meer dan de helft (53 procent) de krant nu rustiger ogen, wat precies onze bedoeling was. De meeste lezers (81 procent) vinden ook niet dat ze nu een ‘heel andere krant’ krijgen – en gelukkig maar. Als geheel kreeg de nieuwe vormgeving een rapportcijfer van 7,1, een ruime voldoende dus.

Birgit Donker Hoofdredacteur

Reacties: nrc.nl/lezerschrijft

Nieuwe kwesties: lezerschrijft@nrc.nl