Verzekeraars teren in op hun reserves

De zorgverzekeraars hebben de laatste zes kwartalen door aanhoudende verliezen op de basispolis voor bijna 700 miljoen euro ingeteerd op hun buffers tegen verliezen.

Dat blijkt uit cijfers over hun resultaten en hun financiële positie in het Statistisch Bulletin van De Nederlandsche Bank over het afgelopen derde kwartaal.

De zorgverzekeraars maken sinds de invoering van het nieuwe zorgstelsel begin 2006, waarin zij moeten concurreren met basispolis en aanvullende verzekeringen, verlies op de basispolis. De verliezen zijn het gevolg van premiekortingen om marktaandeel te winnen en te behouden.

De afgelopen maanden hebben de verzekeraars in de nieuwe ronde polisaanbiedingen de premies licht verhoogd of gelijk gehouden, zei vergelijkingssite Independer gisteren. Volgens Independer heeft een groot aantal verzekeraars de dekking van de aanvullende verzekeringen verlaagd.

Independer verwacht dat 2 tot 3 procent van de verzekerden overstapt naar een andere verzekeraar, een halvering ten opzichte van vorig jaar.

Door de verliezen op de basispolis krimpen de financiële buffers die verzekeraars moeten hebben als garantie tegenover hun klanten dat zij hun verplichtingen nakomen. Eind maart 2006, het eerste meetpunt in de statistiek van de toezichthoudende Nederlandsche Bank, hadden de zorgverzekeraars een overschot aan reserves van 3,55 miljard euro. Dat was 142 procent van het bedrag dat minimaal nodig was. Per eind september 2007 is het reservesurplus met 700 miljoen gedaald tot 2,86 miljard euro, 103 procent van het minimaal verplichte bedrag.

In de eerste drie kwartalen van dit jaar leden de verzekeraars 298 miljoen euro verlies op de basispolis. Dat was 43 miljoen euro meer dan in dezelfde periode van 2006. De winst op aanvullende verzekeringen kromp. Dankzij beleggingsinkomsten maakten de zorgverzekeraars in de eerste negen maanden 141 miljoen euro winst voor belastingen, een daling met eenderde ten opzichte van dezelfde periode in 2006.