Rudi Fuchs

Het interview met Rudi Fuchs (Cultureel Supplement, 14 december) leverde beslist een positieve bijdrage aan de beeldvorming van de nu 65-jarige ex-museumdirecteur. Een kleine kanttekening: Fuchs herinnert zich een bombardement op de Philipsfabrieken in Eindhoven in 1944. De enige bombardementen op dat doel waren echter op 6 december 1942 en 30 maart 1943. Behalve in mijn herinnering lees ik dit ook in de autobiografie van Frits Philips (45 jaar met Philips, Rotterdam 1979, p. 158). Wel werd Eindhoven ook in 1944 nog eens fors gebombardeerd, maar ditmaal door de Duitsers, daags na de bevrijding van de stad, dus op 19 september. Het doel was schade toe te brengen aan de zojuist aangekomen colonnes van de geallieerden. Philips bleef toen buiten schot. Fuchs vermengt blijkbaar een mogelijke herinnering met iets wat hij later heeft vernomen over een ander bombardement. Want zelf kan hij zich, geboren in 1942, onmogelijk de eerdere bombardementen herinneren. Het is zelfs zeer de vraag of Fuchs een echte herinnering kan hebben aan het laatste bombardement: hij was toen 1 of 2 jaar.

    • Ar Thomassen