Radio Voorkeur

Desmet Live. Jeroen J.G.Geurts, neurobioloog, over zijn boek Over de kop, fascinerende vragen over het brein. Gerrit van Roekel geeft trainingen aan bedrijven, politie, brandweer over omgaan met ‘culturele diversiteit’ in de samenleving. Verder o.a. een rondetafelgesprek over het boek van Amanda Kluveld. De historica schreef een culturele geschiedenis van pijn: Pijn, de terugkeer naar het paradijs en de wens er weer uit te ontsnappen . Herh. Radio5, 18.05-19.50u.

Kunststof. Tijdens zijn reis door Amerika viel het reclamemaker Ruud Sies op dat zwervers ook aan copywriting doen. Hij verzamelde hun slogans in het bijzondere fotoboek It’s spring and I’m blind.‘Ever been unlucky?’, ‘No lies. It’s for beer’, ‘Please perform random acts of kindness. Thank you!’. Radio1, 19.00-20.00u.

De Avonden. De eeuw van de luisteraar. Gesprek met Maarten Eilander, geluidsarchivaris bij het Theaterinstituut Nederland. Afl. 5: De nieuwe orde, 1939-1950. In 1938 zong men met lichte spot over Adolf Hitler. Zes jaar later is die lichtheid verdwenen, met NSB-cabaret op de radio en stiekem naar Radio Oranje luisteren in de kruipruimte. Radio6, 20.00-22.00u.