Platvloerse documentaire over prins Friso en Mabel

Met instemming heb ik het artikel gelezen van dominee Carel ter Linden over de documentaire over prins Friso en Mabel Wisse (Opiniepagina, 24 december). Aan diens evenwichtig betoog valt niets toe te voegen. De dominee, zelf een publiek figuur, kan zich een minder gematigde toon niet veroorloven. Ik daarentegen zou mij liefst op aanzienlijk fellere toon hebben willen uiten: het is zo goedkoop, platvoers en vals wat hier plaatsvindt, daar zijn geen woorden voor. En het overgrote deel van de mensen ‘vindt’ nu eenmaal wat de krant of televisie hun voorschotelt. Ik weet niets van de kwaliteiten van Ger Beukenkamp, maar fatsoensnormen zijn hem vreemd, laat staan verantwoordelijkheidsbesef.