Pas verschenen

Literatuur

Manuel Kneepkens e.a.: Ik knoester met mijn knezidon. De blauwbilgorgel 65 jaar. Liverse, 62 blz. € 17,50

Uitgave met nieuwe gorgelrijmen door 27 dichters (en voorzien van een illustratie) als eerbetoon aan het 65- jarig bestaan van het eerste gorgelrijm van C. Buddingh’ (1918-1985).

‘Erfgenaam van Elsschot’ Een film van Suzanne Raes. Rubinstein, € 24,95

Een dvd van de documentaire over Willem Elsschot door de ogen van dochter Ida de Ridder. Bijgevoegd zijn foto’s uit het familie-archief.

Wilfried Olthof (samenst.): Verjaardagsvers 101 verjaardagsgedichten uit de Nederlandse Poëzie. Kleine Uil, 140 blz. € 17,50

Bloemlezing met verjaardagslyriek gerangschikt op leeftijd. Jules Deelder dichtte ‘Zestig jaar en/nog niet dood//Kleine jongens/worden groot’.

Edgar Allan Poe: Alle verhalen. Vert. Paul Syrier, Ath.–Polak & Van Gennep, 1152 blz. € 64,95, na 15 maart € 69,95

Deze prachtige uitgave in cassette met illustraties van de Ierse glasschilder Harry Clarke bevat meer dan 70 verhalen van de pionier van de ‘Southern gothic’ Edgar Allan Poe (1809- 49). Verschenen in de Gouden Reeks.

NON-FICTIE

G. R. W. Dibbets: Joannes Vollenhove (1631-1708) dominee - dichter. Verloren, 438 blz. € 39,–

Biografie van de 17de-eeuwse gereformeerde predikant Joannes Vollenhove, die bekendheid genoot door zijn gedichten.

Marian Husken: De criminele carrière van Mink K.. Forum, 304 blz. € 16,95

Een reconstructie van de ‘loopbaan’ van Mink Kok, een van de kopstukken uit de Nederlandse onderwereld. Marian Husken maakte gebruik van strafdossiers, requisitoiren, pleitnota’s, vonnissen en arresten, interne politie -en justitiedocumenten en staatsgeheime stukken.

Frans A. Janssen: Goud en koper in de boekenwereld. Bert Bakker, 256 blz. €35,–

Hoe kan hetzelfde boek door het ene bedrijf tot een commercieel succes gemaakt worden, terwijl het bij een ander bedrijf niet wil verkopen? Opstellen van boekhistoricus Frans A. Janssen (1939) over de wisselvalligheden van de boekenwereld.

Van Alexander tot Zeus. Figuren uit de klassieke mythologie en geschiedenis, met hun voortleven na de oudheid. Een lexicon. SUN, 512 blz. € 29,50.

Een ‘fusie’ van de veelgeprezen naslagwerken Van Achilles tot Zeus en Van Alexandros tot Zenobia. Met herschreven en nieuwe lemma’s, waaronder Charon en Kroisos. Bijgewerkt door de oorspronkelijke auteurs, Eric M. Moormann en Wilfried Uitterhoeve.

Adrianus Koster: De eenzame fietser. Insiders over de politieke loopbaan van Dries van Agt. Van Duuren, 314 blz. € 24,90

Aan de hand van interviews met politici geeft politiek antropoloog Koster een kijk op de politieke situatie van de jaren zeventig en tachtig.

Meine Henk Klijnsma: Om de democratie De geschiedenis van de Vrijzinnig -Democratische Bond 1901-1946. Bert Bakker, 838 blz. € 39,95

Monografie over de VDB, beschreven en geanalyseerd vanuit verschillende invalshoeken (inhoudelijk -ideologisch, organisatorisch, parlementair - historisch en electoraal).