Meer mailen onder werktijd

Het privé onder werktijd mailen, surfen en bellen is het afgelopen jaar met een uur toegenomen. Per week besteden werknemers hier bijna vijf uur aan. Dit blijkt uit onderzoek van Ernst & Young. Vooral vrouwen en werknemers onder 35 jaar surfen, mailen en bellen voor privédoeleinden. Jonge medewerkers besteden er drie keer zoveel tijd aan als hun oudere collega’s. Zakelijk mailen en surfen in eigen tijd is het afgelopen jaar gelijk gebleven met twee en een half uur per week. (ANP)