Koophuis vervangt sloophuis in wijken Vogelaar

Woningcorporaties gaan in de veertig achterstandswijken die het kabinet wil opknappen zeer drastisch ingrijpen om de structuur van de buurt te veranderen.

Dat blijkt uit een recente inventarisatie van de financiële controleur van de corporaties, het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV). De inventarisatie laat zien dat de corporaties die huizen bezitten in de veertig wijken de komende vijf jaar één op de tien woningen willen slopen. In de plaats ervan willen ze vooral koopwoningen bouwen.

De cijfers van het CFV bieden het eerste overzicht van de plannen van corporaties met de veertig wijken die minister Vogelaar (Wonen, Werken en Integratie, PvdA) heeft aangewezen als speerpunt van overheidsbeleid en private investeringen. De discussie gaat tot nu toe over de extra investeringen van 250 miljoen euro per jaar en hoe de corporaties dat willen financieren. De investeringen in nieuwe woningen en onderhoud door de bijna 500 woningbouwcorporaties bedroegen vorig jaar 5,9 miljard euro, zo blijkt uit de cijfers van het Centraal Fonds.

De ingrepen en investeringsplannen van de corporaties lijken „qua uiteindelijk effect voor de wijken veel ingrijpender te worden” dan de activiteiten buiten deze wijken, zo commentarieert het Fonds. Met name de plannen voor sloop en voor nieuwbouw van koopwoningen zijn omvangrijker dan elders in Nederland.

Samen hebben de corporaties ruim 242.000 huizen in de veertig Vogelaarwijken. Daarvan willen ze er de komende vijf jaar bijna 25.000 slopen. Ter vergelijking: van de 881.000 huizen die de corporaties in andere wijken bezitten willen ze er 30.500 slopen.

In de veertig wijken willen de corporaties 16.400 koopwoningen bouwen, tegenover 13.600 huurwoningen. Buiten de veertig wijken liggen hun prioriteiten andersom: 41.600 koopwoningen tegenover 68.200 huurwoningen.

Het Centraal Fonds becijfert dat de corporaties bij een op drie huizen in achterstandswijken actie gaan ondernemen. Dat varieert van sloop, verkoop en nieuwbouw tot opknapwerk. Buiten de veertig wijken pakken ze ruim een op de vier huizen aan. Een huis kan meer dan eens in de plannen terugkomen, als slooppand en daarna als nieuwbouwwoning.

Het Centraal Fonds geeft geen indicatie van de bedragen die met de plannen zijn gemoeid. In 2006 verhoogden zij hun investeringen met 6,5 procent.

De woningcorporaties hebben zich via hun branchevereniging Aedes garant gesteld voor 2,5 miljard euro extra voor de veertig wijken. Het oorspronkelijke plan voor een investeringsfonds moet gewijzigd worden omdat het corporatieplan in de praktische uitwerking niet bleek te voldoen.

Bekijk de inventarisatie van de corporatiesector via nrc.nl/binnenland