Ging de koningin te ver?

„Grofheid in woord en daad tast de verdraagzaamheid aan.” Het zijn de woorden van koningin Beatrix, uitgesproken tijdens haar kersttoespraak. Volgens Tweede Kamerlid Geert Wilders (PVV) gaat Beatrix te ver: met deze uitspraken zou ze politiek bedrijven. Gaat Beatrix inderdaad te ver? Een greep uit de reacties op nrc.nl/discussie.

Geen politiek

Volgens mij maakte de koningin geen politiek statement. Haar verhaal ging over moraal en fatsoen. Geen wonder dat PVV-leider Geert Wilders en zijn aanhang zich voelen aangesproken, want bij die club zijn dergelijke waarden ver te zoeken.

Rosa de Lange

Toespraak was onevenwichtig

Ik ben het niet eens met de wijze waarop Wilders politiek bedrijft. Ik ben het echter wel met hem eens, dat de toespraak van de koningin onevenwichtig van toon was. Natuurlijk is de verharding van de discussies in ons brave landje te betreuren, maar het is geen ramp. Veel erger is naar mijn mening de tendens van een minderheid om politici en andere publieke personen aan wie zij zich storen, naar het leven te staan. Het gaat niet aan om verbaal geweld wel, en fysiek geweld niet aan de kaak te stellen. De doodsbedreigingen van een minderheid reken ik tot fysiek geweld, omdat overduidelijk is dat alleen uitgebreide veiligheidsmaatregelen tot nu toe nog politieke moorden hebben voorkomen. Ik beschouw dit als een veel ernstiger aantasting van onze democratie dan ongenuanceerde uitspraken.

F.R. Simon van Leeuwen

Wilders gaat te ver

Voorop gesteld: ik ga voor een republikeinse democratische samenleving. Dat wil nog niet zeggen dat je daarmee de functie van koningin in onze democratische monarchie op de wijze ter discussie kunt stellen, zoals Geert Wilders dat in zijn niet-beargumenteerde uitlatingen doet.

Verdraagzaamheid en tolerantie zijn algemene Nederlandse waarden en normen. Meer heeft Beatrix niet gezegd in haar rede namens het kabinet.

J. Vrij

Lees alle reacties en discussieer mee op de site nrc.nl/discussie