EU moet betalen voor milieuambities

Europa heeft zichzelf opgeworpen als de wereldleider op milieugebied. In 2008 zal het de Europese Unie echter de nodige moeite kosten haar ambitieuze voornemens te vervullen. Op een topconferentie dit voorjaar beloofden de leiders van de 27 EU-lidstaten om de CO2-emissies met 20 procent omlaag te brengen ten opzichte van het niveau van 1990 en om 20 procent van de benodigde energie uit duurzame bronnen te halen. Komend jaar moeten de leiders beslissen hoe ze deze ambitieuze doelstellingen denken te gaan verwezenlijken.

Zet u maar schrap voor een gevecht. De arme Oost-Europese landen van de EU zijn ongelukkig met de norm van 1990 – dat was net nadat hun oude communistische economieën waren ingestort. Nu richten ze zich op snelle groei en willen ze dat de rijke westerlingen een offer brengen.

De duurzaamheidsdoelstellingen zullen een soortgelijke strijd uitlokken. Frankrijk wil dat kernenergie meetelt als duurzaam, tot ongenoegen van het anti-nucleaire Duitsland. Denemarken, aan de Baltische Zee, is een windsupermacht die moet worden gedwongen om de Tsjechische Republiek en andere landen te helpen die geen kustlijn hebben, maar wel een guur continentaal klimaat, zo betogen Tsjechische diplomaten.

De Europese Commissie houdt staande dat een groen beleid goed is voor het bedrijfsleven, omdat de Europese industrie een voordeel zal genieten als voorloper op de bloeiende milieumarkt. Als kernenergie als duurzaam geldt, zullen de aandelenkoersen van kernenergieproducenten als Areva de pan uitrijzen. Ook de vooruitzichten voor Deense windenergieproducenten als Vestas zijn goed.

Helaas ziet het grootste deel van de Europese industrie alleen maar een levensgroot nadeel. Autoproducenten zijn woedend over de voorgestelde beperking van de CO2-uitstoot van auto’s, en betogen dat die hun klanten 1.200 euro of meer per auto gaat kosten. Luchtvaartmaatschappijen zijn boos over een plan dat hen zal dwingen tot deelname aan een duur plan voor de uitruil van CO2-emissierechten.

De nationale leiders en Europese parlementariërs, die de plannen moeten goedkeuren, zullen volgend jaar met een intensieve lobby te maken krijgen. De industrie zegt niet concurrerend te kunnen blijven en ten onder te zullen gaan aan dure milieuverplichtingen, terwijl de Amerikaanse en Chinese concurrenten gewoon kunnen blijven doorgaan met vervuilen.

De groene ambities van de EU zullen de trans-Atlantische betrekkingen vergiftigen. De VS weigeren bindende verplichtingen aan te gaan ten aanzien van de uitstoot van broeikasgassen en willen dat Brussel de Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen niet laat meedoen aan de plannen voor de uitruil van emissierechten.

De groene beloften klinken leuk en aardig en zijn populair op een continent dat bezorgd is over de opwarming van de aarde. Maar het komende jaar zal uitwijzen of Europa ook werkelijk bereid is de prijs te betalen voor zijn ambities.

William Echikson

Vertaling Menno Grootveld.

Voor meer commentaar uit Londen:www.breakingviews.com.

    • William Echikson