China

Naar aanleiding van uw bespreking van het boek van Cecilia Lindquist: Het karakter van China (Boeken, 14.12.07) maak ik u attent op een boek over Zheng He, de Chinese zeevaarder uit de vijftiende eeuw. Gavin Menzies publiceerde in 2002: 1421, the Year China discovered the world, waarin hij uitgebreid ingaat op de vroege Chinese zeevaart onder leiding van Zheng He, in het Nederlands uitgegeven bij Ambo.