Automobilisten staan steeds vaker buiten de spits in de file

Door een onzer redacteuren

rotterdam. Automobilisten staan steeds vaker buiten de spits in de file. Dit jaar nam de filezwaarte (de lengte van de file keer de duur) tussen 10.00 en 15.30 uur met 23 procent toe. Dat blijkt uit cijfers van de ANWB. Vooral in de regio Arnhem-Nijmegen, de regio Utrecht, en het zuiden van land stonden veel meer files. De avondspitsen waren dit jaar drukker dan vorig jaar, de ochtendspitsen bleken juist minder druk te zijn.

Bekijk de drukste plekken van ons land via: www.anwb.nl