‘Allah’ is alleen voor moslims

Een Maleisische christelijke kerk en een katholiek weekblad willen de Maleisische regering voor de rechter slepen omdat zij het woord ‘Allah’ – het Maleisische woord voor ‘God – niet langer mogen gebruiken. Volgens de regering verwijst ‘Allah’ uitsluitend naar de God van de moslims en kan het dus ook alleen door moslims worden gebruikt.

Niet eerder stapten organisaties naar de rechter voor dit soort religieuze onderwerpen. Maar christelijke organisaties in het grotendeels islamitische Maleisië vrezen dat zij steeds verder in de verdrukking komen. Ze noemen de maatregel die hen verbiedt om ‘Allah’ te gebruiken in strijd met de grondwet.

Volgens The Herald, een katholiek weekblad met een Engelstalig deel en een deel in het Maleisisch, heeft de regering de afgelopen tijd herhaaldelijk gedreigd met een publicatieverbod (van het Maleisische deel) als het tijdschrift niet snel besluit het woord Allah voortaan te mijden.

Een evangelische kerkgemeenschap op het Maleisische deel van het eiland Borneo wil dat de regering een einde maakt aan het importverbod van christelijke kinderboeken waarin de naam Allah voorkomt.

Volgens Jerry Dusing, een dominee van de christenen op Borneo, doet de regering net alsof het om een veiligheidskwestie gaat. De regering zou hem hebben laten weten dat hij de naam ‘Allah’ niet langer moet gebruiken omdat dat zou kunnen leiden tot verwarring en onenigheid bij moslims.

Dusing zegt dat de christenen op Borneo het woord Allah al generatieslang gebruiken, het is ook het woord voor God in de bijbel die zij hanteren. „Christenen gebruikten het woord Allah eerder dan moslims”, aldus Dusing. „Het is de naam van God in de eerste Arabische bijbels en ook in alle moderne Arabische bijbels.” Volgens hem wordt Allah ook, zonder probleem, gebruikt door christenen in Egypte, Libanon, Irak en Indonesië.

Religieuze onderwerpn liggen erg gevoelig in Maleisië, waar ongeveer 60 procent van de bijna 27 miljoen inwoners moslim is. Minderheden klagen vaak dat de grondwet weliswaar vrijheid van godsdienst garandeert, maar dat daar in de praktijk vaak niet veel van terechtkomt.

De oppositie steunt de christenen. Volgens oppositieleider Lim Kit Siang is Maleisië het enig land „waar de term Allah voor christenen is verboden”. (AP, Reuters)