ABU: voorlopig einde aan groei in uitzendbranche

De groei van het uitzendwerk in Nederland is voorlopig voorbij. Het aantal gewerkte uren neemt al voor de derde maand op rij af, na jaren van stijging. Dat blijkt uit cijfers van brancheorganisatie Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) van vandaag.

Voor volgend jaar voorspelt ABU een verdere daling van de hoeveelheid uitzendwerk. Bedrijven nemen liever mensen in vaste dienst aan, en de krapte op de arbeidsmarkt wordt meer voelbaar. Dat betekent dat ook de algemene economische situatie zal teruglopen in Nederland, zegt Jurriën Koops, plaatsvervangend directeur van de ABU. „Dat voorspelt de wetmatigheid dat de uitzendmarkt een voorspeller is voor de economische groei, hoewel je het natuurlijk nooit met absolute zekerheid kunt zeggen.”

Het aantal gewerkte uren daalde met 1 procent in de periode van vier weken die eindigde op 1 december ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In diezelfde periode steeg de omzet met 3 procent. De twee daaraan voorafgaande perioden daalde het aantal door uitzendkrachten gewerkte uren met 1 respectievelijk 2 procent, terwijl ook toen de omzet steeg.

Dat de omzet stijgt terwijl het aantal uren daalt, komt doordat ook uitzendbureaus hun uitzendkrachten meer betalen, en langduriger in dienst nemen. Meer uitzendkrachten krijgen inmiddels jaarcontracten – 25 procent van het totaal, in plaats van 20 procent in het begin van het jaar. Bedrijven betalen ook meer voor deze uitzendkrachten. „Ook uitzendbureaus willen mensen aan zich binden”, aldus Koops.

Uitzendconcern Randstad ziet de cijfers vooral als een teken dat de omzet stabiliseert, in plaats van verder groeit. „Het is te vroeg om voorspellingen te doen voor 2008”, zegt een woordvoerder van Randstad. Het bedrijf is bezig door onder meer opleidingen meer mensen aan het werk te krijgen. Maar het concern is „zeker niet pessimistisch”.

Niet in alle sectoren liep de omzet terug. In de medische sector steeg het aantal gewerkte uren nog licht, en groeide de omzet zelfs met 8 procent. Alleen in de techniek, die meestal voorloopt in de conjuncturele ontwikkelingen, daalde zowel het aantal uren als de omzet.