Wilders kapittelt koningin om rede

Geert Wilders, fractieleider van de PVV, wil dat het staatshoofd uit de regering wordt gezet. Hij reageert op de kerstboodschap van Koningin Beatrix, waarin werd opgeroepen tot meer tolerantie en verdraagzaamheid in het maatschappelijk debat.

Wilders ziet de kersttoespraak als een directe aanval op zijn partij. „De PVV komt in de hele tekst niet voor, maar iedereen begrijpt wel op wie ze doelt”, zegt Wilders in De Telegraaf. Tegen het AD zegt het Kamerlid dat de toespraak „boordevol multiculti-onzin zit”, en: „Dit soort politieke toespraken ben ik spuugzat.” Eerder had Wilders al kritiek op een uitspraak van Maxima over de Nederlandse identiteit.

In haar rede zei Beatrix onder meer: „Vandaag zien we een neiging tegenstellingen juist te verscherpen. Grofheid in woord en daad tast de verdraagzaamheid aan. Discussies ontaarden in verharde verhoudingen. In zo’n sfeer worden mensen al snel als groep over één kam geschoren en worden vooroordelen als waarheid aangenomen.”

Wilders wil dat het koningschap wordt beperkt tot een ceremoniële functie en moet de koningin niet meer namens de regering kunnen spreken. „Ik wil wel dat ze blijft, maar dan als een gerespecteerd staatshoofd dat lintjes doorknipt en geen politieke uitspraken meer doet namens de regering.”

Premier Balkenende staat volledig achter de uitspraken van de koningin, zei hij in een reactie. „Wilders zegt het belang van Nederland te willen verdedigen, maar breekt ondertussen datgene af wat Nederland tot Nederland maakt: ons koningshuis, onze tolerantie en de solidariteit met anderen ook over grenzen heen.” Zo legt de premier zelf wel een verband tussen de boodschap van de koningin en Wilders. Wilders zegt dat hij het kabinet na het kerstreces op de kerstboodschap zal aanspreken, en dat hij in de loop van volgend jaar het initiatief zal nemen om de Grondwet te wijzigen. Kamerleden zien niets bijzonders in de boodschap van de koningin. Volgens hen roept Beatrix al jaren op tot vrede en verdraagzaamheid.

Koningin: pagina 3

Tekst kerstrede: pagina 7