OV-personeel vaker slachtoffer van incidenten in 2007

Den Haag, 27 dec. Het personeel in het stads- en streekvervoer krijgt vaker te maken met incidenten. Het afgelopen jaar kreeg 65 procent van de chauffeurs en conducteurs in bus, tram en metro één of meer keer te maken met zaken als bedreiging, diefstal en mishandeling. Dat meldt de Inspectie Verkeer en Waterstaat in de vandaag gepubliceerde Veiligheidsbalans 2007. Het slachtofferschap bij het OV-personeel is volgens de inspectie gestegen tot het niveau van 2002. De afgelopen jaren was nog sprake van een gestaag dalende trend. In 2006 werd 56 procent van alle werknemers in het stads- en streekvervoer slachtoffer van één of meer incidenten. De veiligheidsbalans biedt een overzicht van de veiligheid in het verkeer op land, zee en in de lucht en van de kustbescherming. De meeste trends zijn positief. Zo daalt het aantal slachtoffers in het verkeer op de weg al decennia, naar 811 vorig jaar.