In de jaarlijkse kersttoespraken

Riep koningin Beatrix op tot verdraagzaamheid: „Gevoelens van onzekerheid en onveiligheid voeren de boventoon. (...) Daarmee erodeert de gemeenschapszin.”

Sprak de Belgische koning Albert zijn volk moed in: „Politiek heeft het jaar een harde periode gekend. Gelukkig hebben gekende Belgische eigenschappen als creativiteit, gezond verstand en zin voor compromis het uiteindelijk gehaald.”

Vestigde de Britse koningin Elizabeth de aandacht op de kwetsbaren: „Het is makkelijk de hulp aan professionals over te laten. Ieder van ons kan helpen door het geven van een beetje tijd, talent of een bezit.”

Wees paus Benedictus XVI op de verontrustende klimaatveranderingen. „Daardoor stijgt wereldwijd het aantal vluchtelingen.” (NRC)