Egoïstische etterbakken

Elk jaar is het weer hetzelfde liedje met Kerst. Terwijl je redelijk goed gehumeurd bent, en je je verheugt op een aangenaam samenzijn met familie en geliefden, verschijnt Hare Majesteit aan haar onderdanen op tv. Pardoes slaat de stemming om, en krijg je een partijtje zwartgalligheid te verduren.

Elke kersttoespraak opent met het beeld van onze duistere wereld, waarin alleen de geboorte van het kerstkind een klein lichtpuntje kan zijn. Nee, het koninklijke wereldbeeld is geen vrolijk wereldbeeld.

Vorig jaar nog waarschuwde Beatrix dat de vrijheid van meningsuiting niet betekende dat we mochten beledigen. Ik vond het al wat gedurfd, om zo kort na de moord op Van Gogh al stelling te nemen tegen hem en vóór zijn vijanden. Dit jaar maakte ze dat weer goed, door exact het omgekeerde te betogen: „Gekwetste gevoelens moeten niet omslaan in wanhoop en agressie.” Immers: „Niet iedereen denkt, doet en gelooft hetzelfde.”

Goed, is dat ook weer recht gezet. En laat het een wijze les zijn aan al die dwaze reli-fanatici, zoals de clubs die aanstoot namen aan de Dixons-reclamefolders, waar cartoons in stonden met grapjes over het kerstverhaal. Terecht wees de Reclame Code Commissie de klacht af, waarop één reli-klager in het Reformatorisch Dagblad zei: „Als ik moslim was, zou ik onze klacht zeer kansrijk achten.”

Aan dat soort egoïsme gaat dit land kapot, en daarom is het goed dat Beatrix eerst naar de kerstboodschap van de Paus heeft geluisterd, die mopperde dat de mensen te veel met zichzelf bezig zijn.

Inderdaad, dacht Beatrix, de wereld zit tjokvol egoïstische etterbakken en ze vertaalde dat als: „Individualisering die doorslaat naar puur egoïsme doet afbreuk aan het algemeen belang.”

Daarom moeten we van kinds af aan betere „sociale vaardigheden en medemenselijk gedrag” meekrijgen. De jeugd moet het „goede voorbeeld” krijgen.

Nou, dat lijkt me duidelijk. De tijd is er rijp voor dat Beatrix haar Britse collega volgt. Open een koninklijk kanaal op You Tube en spreek ze wekelijks toe met dit soort peptalks. Zal je zien hoe snel vrede en verdraagzaamheid neerdalen op ons landje.

Christiaan Weijts

Schrijver van het boek ‘Art. 285b’.