ECB-topeconoom Stark: eurozone kan schok wel aan

Na president Jean-Claude Trichet geldt hij als het meest invloedrijke bestuurslid van de ECB. Jürgen Stark, hoofdeconooom bij de ECB in Frankfurt, over de crisis die volgens hem geen crisis is, maar turbulentie op de markt.

Jürgen Stark (59), hoofdeconoom bij de Europese Centrale Bank (ECB), is optimistisch over de eurolanden. Hun economieën zijn goed toegerust om de schokken van de kredietcrisis op te vangen. Hij geldt na president Jean-Claude Trichet als het meest invloedrijke lid van de raad van bestuur van de bank, waarin alle dertien centrale banken van het eurogebied zijn vertegenwoordigd.

Waarop berust uw optimisme?

„De economische weerstand van de eurolanden is versterkt. De fundamenten zijn steviger dan eind jaren negentig. De winstgevendheid van bedrijven is aanzienlijk verbeterd. Bij het begin van de financiële turbulentie in augustus waren de balansen van de banken gezond. De schulden van particuliere huishoudens zijn aanzienlijk kleiner dan in de Angelsaksische landen. De werkloosheid in de eurozone is met 7,2 procent de laagste in 25 jaar. En de groei van werkgelegenheid zet zich voort. Tegen deze gunstige achtergrond hebben de eurolanden een relatief goede en sterke positie.”

Kan de Amerikaanse kredietcrisis ook een Europese crisis worden?

„Er is geen crisis. Ik wil een duidelijk onderscheid maken tussen de crisis waarin de Amerikaanse markt voor (subprime)hypotheken zich bevindt en de onrust op de internationale financiële markten. Er voltrekt zich op het moment een proces dat de onderwaardering van risico’s uit het verleden corrigeert. Een correctie was onvermijdelijk. Centrale banken waarschuwden hier al veel eerder voor, en wezen erop dat de nieuwe financiële technieken op het gebied van onroerendgoedfinanciering en de sterke groei van de kredietverlening op de Amerikaanse huizenmarkt aanzienlijke risico’s met zich meebrengen, met name bij subprime-hypotheken. Deze ontwikkelingen zijn ook voor het eurogebied een bron van grote zorg als gevolg van de nauwe banden tussen de financiële markten.”

Staat Europa zwaar weer te wachten?

„Het aanpassingsproces zal nog enige tijd duren. Tot nog toe is niet helder in welke mate Europese banken door de financiële onrust worden geraakt. De publicatie van hun jaarverslagen zal hierover nieuwe informatie verschaffen. Het heeft me verrast dat enkele banken in ontwikkelde landen zo kwetsbaar zijn gebleken. Ik herinner me goed dat ten tijde van de Aziëcrisis in 1998 bankiers in ontwikkelde economieën er alle vertrouwen in hadden dat dergelijke problemen zich uitsluitend in de nieuwe opkomende markten konden voordoen.”

Bedreigt de inflatie de groei?

„De risico’s voor het eurogebied kunnen toenemen als de economische ontwikkeling in de VS veel zwakker blijkt te zijn dan nu wordt geschat. Wat de inflatie betreft, is er onzekerheid over de ontwikkeling van de prijzen van ruwe olie en landbouwproducten. We verwachten dat de inflatie enkele maanden boven de 2 procent blijft, maar in de loop van volgend jaar terugzakt naar 2 procent. Dan moet wel een loon-prijsspiraal worden vermeden. Dat moeten de sociale partners, ook de ondernemers, goed beseffen.”