Clusterbommen legaal, zegt Israël

Het afvuren van duizenden clustergranaten door Israël tijdens de Libanese oorlog in de zomer van 2006 was niet in strijd met het internationaal recht. Tot die conclusie is een intern militair onderzoek onder leiding van brigadegeneraal Avihai Mandelbit deze week gekomen. Volgens hem zijn de clusterbommen ook in gebruik in legers van westerse landen.

In Zuid-Libanon zijn sinds de oorlog midden augustus eindigde 36 mensen om het leven gekomen en meer dan 220 mensen gewond door de ontploffing van clustermunitie. Volgens de Verenigde Naties en mensenrechtengroepen bevatten de clusterbommen die tijdens de oorlog door Israël werden afgevuurd ten minste vier miljoen bommetjes waarvan zeker een kwart niet onmiddellijk tot ontploffing kwam.

Officieren die de orders hebben gegeven de clustergranaten tijdens de Libanese oorlog te gebruiken zullen als gevolg van de bevindingen van generaal Mandelbit niet gerechtelijk worden vervolgd. Israël heeft indertijd de Verenigde Staten, die clustergranaten hebben geleverd, beloofd dit wapen niet tegen civiele doelen in te zetten.

Generaal Mandelbit erkent dat Israël deze belofte heeft geschonden. De reden dat het Israëlische leger toch op grote schaal clusterbommen gebruikte, was volgens hem dat het een effectief wapen was tegen posities in Zuid-Libanon vanwaar katjoesjaraketten op Israël werden afgevuurd en als zodanig geoorloofd was. Wanneer ze clustergranaten afvuurden „respecteerden de Israëlische eenheden de voorschriften van gewapend conflict [..] en namen zij de ethische waarden in acht” van het Israëlische leger.

Het door generaal Mandelbit geleide onderzoek wees uit dat met deze granaten niet opzettelijk op burgerdoelen werd geschoten. Het onderzoek toonde ook aan dat de Israëlische luchtmacht geen clustergranaten heeft ingezet. De clustergranaten werden door de landstrijdkrachten door middel van zware artillerie en raketlanceerinstallaties afgevuurd.

Ondertussen heeft premier Olmert gezegd naar aanleiding van het binnenkort te verwachten, kritische eindrapport van de commissie Winograd over de Libanese oorlog niet te zullen aftreden.