Wacht nog tien jaar met kilometerheffing

In reactie op de berichtgeving inzake kilometerheffing (NRC Handelsblad, 5 december) het volgende. De jaren 2000-2001 is gewerkt aan het project `kilometerheffing`, nadat door Roel Pieper c.s. een rapport was opgesteld waarin de maakbaarheid van een dergelijk systeem aannemelijk werd gemaakt. Ondergetekende was mede-auteur van dat rapport en later architect van het te ontwikkelen systeem. De oplossing die toen is bedacht, had als belangrijkste kenmerken:

Absolute bescherming van de privacy van de weggebruikers. Het College Bescherming Persoonsgegevens was enthousiast over de gekozen oplossing.

Gedifferentieerde tarieven als functie van het soort voertuig. In een latere fase zou het systeem zelfs uitgebreid kunnen worden om actief de uitstoot van vervuilende gassen te meten en op basis daarvan de te hanteren tarieven te kiezen.

Differentiatie in tarieven naar tijd en plaats. Het oogmerk was om met een dergelijke financiële prikkel de automobilisten te stimuleren buiten de filegevoelige tijden te rijden.

Fraude was met een beperkte inspanning binnen aanvaardbare grenzen te houden.

Additionele diensten zouden door het systeem gefaciliteerd kunnen worden.

Hoewel in het toenmalige project veel problemen, op papier, zijn opgelost, zal het nog steeds niet gemakkelijk zijn een dergelijk systeem zó te maken dat het betrouwbaar werkt en eenvoudig te onderhouden zal zijn.

Door technische ontwikkelingen sinds die tijd zijn er nu mogelijkheden om het ontwerp van toen te verbeteren, maar het is zeker niet nodig de eis van privacy te laten vallen. Wellicht is het verstandiger nog 10 jaar te wachten met de ontwikkeling van zo`n systeem: de dan beschikbare technologie zal een betere implementatie mogelijk maken - en voor het oplossen van de files hoeven we het echt niet te doen.

    • Prof. Maarten Boasson