Radio Voorkeur

NPS Studio 6: Million sellers. De serie Million Sellers behandelt in tien afleveringen grammofoonplaten waarvan tussen 1903 en 1960 meer dan een miljoen exemparen werden verkocht. Eerste aflevering over de periode 1903-1927. Radio6, 18.00-19.00u.

Componist van de week. De Nederlandse componist Leo Samama (1951) bekleedt als muziekwetenschapper een belangrijke plaats in het Nederlandse muziekleven. Als stimulator van hedendaagse en Nederlandse muziek in zijn werk als programmeur, adviseur, publicist en docent, raken zijn eigen composities nog wel eens op de achtergrond. Daarin combineert Samama een Franse helderheid met lyriek en dwarse tonaliteit waaraan de laatste jaren een improvisatorische losheid en drive uit de jazz is toegevoegd. Radio4, 19.30-20.00u.

De eeuw van de luisteraar. In het kielzog van de serie In Europa staat De Avonden twee weken in het teken van ‘De eeuw van de luisteraar’. In tien uitzendingen wordt de twintigste eeuw muzikaal verbeeld. De eerste aflevering gaat over de wereld vóór 1914, met Maarten Eilander, geluidsarchivaris bij het Theaterinstituut Nederland. Radio6, 20.00-22.00u.