Ook SGP-vrouw kan met eigen lijst komen

In de SGP-uitspraak van vrijdag 21 december stelt de civiele kamer van het Haagse gerechtshof in rechtsoverweging 6.17: ”Het is in Nederland immers niet mogelijk om verkozen te worden in een vertegenwoordigend lichaam zonder eerst kandidaat te zijn gesteld door een politieke partij”. Dit is een onjuiste rechtsopvatting. Elk vrouwelijk SGP-lid kan een kandidatenlijst inleveren bij Nederlandse verkiezingen, als zij maar bepaalde door de Kieswet voorgeschreven formaliteiten in acht neemt (ondersteunende handtekeningen, waarborsom e.d.). Daar hoeft geen partij aan te pas te komen. Van een ontnemen van het passieve kiesrecht is hier dus geen sprake. Dat kan in ons land alleen door een onherroepelijke rechterlijke uitspraak.

Voor de uitspraak van het hof geldt in zekere zin wat Thorbecke in 1848 (Bijdrage, p. 85) schreef, namelijk: ”dat de burgerlijke regter, aan wien een politisch geschil wordt onderworpen, er den aard van miskent, dewijl hij het met een burgerlijk regtsoog beschouwt”.