Leer van het goede van de Westerschelde

Waarom wordt in de reacties over de ontpoldering (Opiniepagina, 20 november) aldoor de beweegbare stormvloedkering in de monding van de Westerschelde genegeerd als ultieme oplossing voor de bescherming tegen overstroming, voor het behoud van het estuarine-milieu in de Westerschelde, het probleemloos maken van de vaargeulverdieping en het onnodig maken van enige ontpoldering?