Israël staakt bouw in bezet gebied niet

Israël zal de bouw in de sinds 1967 geannexeerde delen van Jeruzalem in weerwil van felle Palestijnse kritiek en een verwachte botsing met zijn Amerikaanse bondgenoten niet stopzetten.

Dat heeft minister van Bouwnijverheid Zeev Boim gisteravond in een televisiegesprek onderstreept. President Bush bezoekt begin januari Israël. Tegen de achtergrond van de Amerikaanse wens het in Annapolis begonnen Israëlisch-Palestijnse onderhandelingsproces te stimuleren, voorzien politieke kringen in Jeruzalem een botsing met de Amerikanen over ontmanteling van de ‘wilde buitenposten’ in bezet gebied en de doorgaande bouw in nederzettingen. Te zware Amerikaanse druk dienaangaande zou de regeringscoalitie van premier Olmert echter in gevaar kunnen brengen. De nationalistische regeringspartijen Shas en Ons Huis van minister Lieberman verzetten zich tegen het stopzetten van de bouw in bestaande nederzettingen.

De Israëlische Vrede-Nu-beweging heeft erop gewezen dat in de begroting voor 2008 geld is uitgetrokken voor de bouw van 307 woningen in Har Homa, nabij Bethlehem en 433 woningen in Ma’ale Adomiem, een grote stedelijke nederzetting nabij Jeruzalem. Israël zal volgens de televisie voor vrede met de Palestijnen deze grote nederzetting niet opgeven.

Volgens minister Boim is de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Condoleezza Rice, op de hoogte van de Israëlische bouwplannen in Jeruzalem. Boim beschouwt de Palestijnse kritiek op deze plannen als tactiek om de Israëlische onderhandelingspositie te ondermijnen ten aanzien van de toekomst van de nederzettingen en ‘wilde buitenposten’ op de Westelijke Jordaanoever. Van Israëlische zijde wordt de indruk gewekt dat de Palestijnen zich er in een vredesregeling bij zullen neerleggen dat de grote joodse woonwijken die sinds 1967 in ‘Groot-Jeruzalem’ zijn verrezen onder Israëlische soevereiniteit blijven.

Vandaag zijn de in Annapolis begonnen onderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen in een sfeer van toenemend wantrouwen hervat. De regering-Olmert beraadt zich vandaag over verzachting van de criteria voor het uitwisselen van Palestijnse gevangenen tegen de ontvoerde Israëlische korporaal Shalit in het raam van een overeenkomst met Hamas. Israël zou bereid zijn ook Palestijnse gevangenen met ‘bloed aan de handen’ vrij te laten.

Ondertussen wordt de Israëlische bevolking voorbereid op een nieuwe raketoorlog. Via de media worden de Israëliërs geïnstrueerd hoe te handelen bij aanvallen met raketten met conventionele en onconventionele bewapening. Gisteravond werd op de televisie de eerste instructiefilm uitgezonden.