GroenLinks dreigt Rotterdams stadsbestuur te verlaten

GroenLinks dreigt uit het Rotterdamse college van B en W te stappen. Aanleiding is de nederlaag die de kleinste van de vier coalitiepartijen (PvdA, CDA, VVD en GroenLinks) donderdagnacht leed, toen een raadsmeerderheid zich uitsprak voor de aanleg van een kolencentrale op de Maasvlakte.

Volgens raadslid Arno Bonte is sprake van „een opeenstapeling van beslissingen die indruisen tegen onze wensen”. Ook bij de Tweede Maasvlakte, de Hoeksche Waard (bedrijventerrein), Nieuw Crooswijk (sloop stadsdeel), de interventieteams (huisbezoeken) en de coffeeshops (sluiting bij scholen) had zijn partij het nakijken. Bonte zegt het kerstreces te benutten om zijn achterban te raadplegen. „We moeten onszelf afvragen wat de meerwaarde van deze coalitie nog is.”

Binnen de PvdA, de grondlegger van de ‘open en brede coalitie’, is geïrriteerd gereageerd op zijn twijfels. Bonte erkent dat zijn tweemansfractie het afgelopen anderhalf jaar „veel voor elkaar heeft gekregen”. Maar GroenLinks staat een andere politiek voor dan de PvdA, stelt hij. „Wij zijn een dualistische partij, geen applausmachine van dit college. Het is niet meebesturen om het meebesturen.”

Bonte zorgde vorige maand al voor beroering door, in de nasleep van het vernietigende rapport van de Rotterdamse Ombudsman, de huisbezoeken van de interventieteams te bekritiseren. Hij stelde een motie op die haaks stond op het collegebeleid. Hoewel de werkwijze enigszins is aangepast, worden de huisbezoeken op last van de PvdA juist geïntensiveerd.