Ex-bestuurder AFM Kist is terug op het publieke toneel

Voormalig AFM-bestuurder Kist gaat provincies en gemeenten adviseren hoe ze op verantwoorde wijze hun belang in de energiesector kunnen verkopen.

Met zijn benoeming tot voorzitter van de adviesgroep die publieke aandeelhouders van energiebedrijven gaat adviseren keert de eerder dit jaar opgestapte bestuurder van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) Anne Willem Kist terug op het publieke toneel.

Gemeenten en provincies die nu aandeelhouder zijn in energiebedrijven, moeten binnenkort bepalen wat ze met dat aandeel gaan doen, nu de bedrijven gesplitst worden. Kist is enkele weken geleden benaderd door minister Van der Hoeven (Economische Zaken, CDA) om de taak uit te voeren en heeft daarmee ingestemd.

Van der Hoeven zegt dat Kist „de politieke en bestuurlijke ervaring heeft om de expertgroep te leiden”. Daarbij heeft Kist „kennis van de materie”, aldus Van der Hoeven. Hij begint in januari.

De Tweede Kamer besloot dit jaar dat energiebedrijven gesplitst moeten worden in een handels- en productiebedrijf en een netwerkbedrijf. Het netwerkbedrijf moet volledig in handen blijven van publieke aandeelhouders als gemeenten en provincies. Het handels- en productiebedrijf mag in principe verkocht worden aan marktpartijen. De Kamer had daar moeite mee, omdat men vreest dat de productiebedrijven nu direct opgekocht zullen worden door buitenlandse energiebedrijven.

Van der Hoeven heeft steeds gezegd dat dat formeel de verantwoordelijkheid van de aandeelhouders in die bedrijven is. Zij heeft in oktober, op een speciale aandeelhoudersdag voor energiebedrijven, gemeenten en provincies echter opgeroepen verantwoordelijk om te gaan met hun aandelen. Volgens de minister is het goed als publieke aandeelhouders ook een aandeel in de handels- en productiebedrijven blijven houden. Om ervoor te zorgen dat die aandeelhouders dat op een verstandige manier doen, is de adviescommissie in het leven geroepen. Kist en zijn adviesgroep gaan aandeelhouders helpen bij de vraag of een overheid zich als activistisch aandeelhouder kan opstellen bij de energiebedrijven, of helpt ze met een berekening van het verwachte rendement op het aandeel in de energiebedrijven.

Anne Willem – roepnaam: AW – Kist (1945) was tot halverwege dit jaar werkzaam bij de Autoriteit Financiële Markten. Daar stapte hij begin augustus op nadat hij interne gedragsregels met betrekking tot zijn privé-effectenportefeuille zou hebben overtreden. Kist was bij de AFM onder meer verantwoordelijk voor juridische zaken, gedragstoezicht en integriteit. Voor zijn werk bij de AFM was Kist de eerste directeur-generaal van de in 1997 opgerichte karteltoezichthouder Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en bestuursvoorzitter van de Universiteit van Leiden.