Blair, net als z’n vrouw, katholiek

De voormalige Britse premier Tony Blair is lid geworden van de rooms-katholieke kerk. Blairs overgang naar het katholicisme hing al enkele jaren in de lucht. Zo is zijn vrouw Cherie katholiek. De Britse gevoeligheid ten aanzien van het katholicisme is mede bepalend geweest voor het feit dat hij steeds lid is gebleven van de anglicaanse kerk. (NRC)