2 Kantoorhumor

The Office Prijs 14,95 euro

Gekwadrateerde kantoorhumor. In de dubbele slotaflevering Christmas Special waarin David Brent nog één keer teruggaat naar het papierbedrijf waar hij ontslagen is. Ricky Gervais doet wat hij beter kan dan wie dan ook: een slecht poplied zingen. En zullen Tim en Dawn elkaar met Kerstmis eindelijk krijgen?