WIJ STAAN OP DE KAART

Nederland is afgelopen eeuw steeds eenvormiger geworden, de multiculturalisering ten spijt. Dat constateert Hubert Smeets, commentator bij NRC Handelsblad, na lezing van de nieuwe Bos Atlas. Hij kiest de kaarten en grafieken die in zijn ogen de identiteit van Nederland het duidelijkste illustreren, en voorziet ze van commentaar.

De Bos Atlas, een uitgave van Wolters-Noordhoff, is tot 1 januari te koop voor 99,95 euro.

Rectificatie / Gerectificeerd

Correcties & aanvullingen

Brabantse premier

In het artikel Wij staan op de kaart (maandblad M, 22 december, pagina 54-57) is Jan de Quay opgevoerd als de enige Brabantse rooms-katholieke premier van Nederland. Dit is onjuist. Ook Dries van Agt, minister-president tussen 1977 en 1982, is in Noord-Brabant geboren: in Geldrop.