WIJ ACTIEVOERDERS

Een milieuheffing van 85 cent per kilo vlees. Een halvering van de veestapel. En een kwaliteitstoeslag voor boeren die duurzamer gaan produceren. Dat zijn de pijlers onder ‘Boeren met toekomst’, het in maart gepresenteerde plan van Milieudefensie en Jongeren Milieu Actief, dat dank zij het eerste burgerinitiatief op de agenda van de Tweede Kamer kwam.

Duizend vrijwilligers haalden 106.975 handtekeningen op, aanzienlijk meer dan de 40.000 die nodig zijn om een onderwerp op de politieke agenda te krijgen. Verkleed als Miss Piggy overhandigde een afvaardiging van de vrijwilligers op 13 februari de handtekeningen aan Jan de Wit, de voorzitter van de Commissie Verzoekschriften en Burgerinitiatieven van de Tweede Kamer. Diverse maatschappelijke organisaties, van Kerk in Actie tot Greenpeace, steunden de actie tegen het ‘foute vlees’ uit de bio-industrie met advertenties in de landelijke dagbladen.