Verlies Bear Stearns niet zonder risico

Jimmy Cayne heeft niet deelgenomen aan de telefonische vergadering met beleggers om het eerste kwartaalverlies van zakenbank Bear Stearns in zijn 84-jarige geschiedenis te bespreken. Het is waar dat de 73-jarige Cayne dat gewoonlijk overlaat aan zijn financieel directeur en dat zijn minimale bijdrage aan een eerdere telefonische vergadering deze zomer hem in de problemen heeft gebracht. Maar je zou toch denken dat de omstandigheden een blijk van boetvaardigheid hadden gerechtvaardigd.

Misschien denkt Cayne dat er genoeg lichtpuntjes zijn om beleggers en werknemers positief gestemd te houden. De financieel directeur van Bear Stearns, Sam Molinaro, wees op de recordprestaties op het terrein van bijvoorbeeld de institutionele aandelenhandel en de mondiale vereffeningsdiensten. Hij zei dat het met de internationale activiteiten, zoals de groeiende ‘prime brokerage’ (het verrichten van financiële diensten in opdracht van grote klanten zoals hedgefondsen) in Europa ook voor de wind ging.

Het is zeker waar dat er lichtpuntjes zijn. En de reputatie van de firma voor uitgekookt handelen en sterk risicobeheer is, hoewel bezoedeld, ook niet vergeten. Maar de rest is minder geruststellend. Bear Stearns maakte in het kwartaal tot november een kolossaal verlies van 854 miljoen dollar, waardoor het rendement op het aandelenkapitaal voor dit financiële jaar op slechts 1,8 procent uitkomt. De hypotheekdivisie, de groei- en winstmotor van het concern totdat dit jaar de crisis toesloeg, staan magere tijden te wachten. De omzet in de belangrijke divisie voor mondiale vereffeningsdiensten daalde van het derde op het vierde kwartaal met 17 procent, hoewel Bear Stearns dat wijt aan verminderde activiteit en niet aan verlies van marktaandeel.

De andere divisies zijn op dit moment te klein om het stokje over te nemen en Bear Stearns heeft - althans tijdelijk - minder geld in kas dan voorheen om die te ontwikkelen. Ook de internationale activiteiten zijn nog steeds te beperkt om de zwakke prestaties in de VS te compenseren.

Bovendien overheerst de onzekerheid aan de top van de firma. Sommigen betwijfelen of Cayne nog lang zal aanblijven en er is geen overtuigend plan voor zijn opvolging. En als hij wel aanblijft, is de weg terug naar succes - althans als individuele firma - geen eenvoudige.

Dit alles kan Bear Stearns parten spelen in de strijd om de gouden ganzen van Wall Street: de bankiers. Bear Stearns betaalt zijn gemiddelde werknemer dit jaar minder dan vorig jaar, maar probeert zijn bankiers wel langer vast te houden. Gevoegd bij de andere problemen van de firma - zoals onderzoeken door toezichthouders en een nieuwe aanklacht van Barclays Bank - kan dat het moeilijker maken om de besten vast te houden of aan te trekken. Op de langere termijn kan een ‘brain drain’ net zo schadelijk zijn voor Bear Stearns als één kwartaal waarin verlies is geleden.

Richard Beales

Vertaling Menno Grootveld

Voor meer commentaar uit Londen: www.breakingviews.com