Uitzichtloos lijden 2

Er lopen te weinig rond van het kaliber Karel Gill. Mensen met moed die de dood onder ogen durven zien en bereid zijn een uitzichtloos levenseinde te verlichten. Het valt steeds weer op dat tegenstanders zich beroepen op hun geloof in een hogere macht die euthanasie niet toelaat. Waar bemoeien zij zich mee? Laat elk individu voor zichzelf beslissen. Houdt kerk en staat ook bij de wetgeving rond euthanasie gescheiden. Het zijn wel dezelfden die bereid zijn ”onze jongens” voor ”een rechtvaardige strijd” te laten sterven in een ver land. Ook al is die strijd eveneens uitzichtloos.

    • Frans Ploegmakers