Ter Horst overweegt cassatie zaak SGP

Minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken, PvdA) overweegt in cassatie te gaan bij de Hoge Raad tegen de uitspraak van het gerechtshof. Het hof oordeelde dat de staat wettelijke maatregelen moet treffen om er voor te zorgen dat de orthodox-christelijke Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) vrouwen toelaat op haar kieslijst. Nu doet de partij dat niet omdat vrouwen volgens de Bijbel niet zouden mogen regeren. Ze vraagt eerst nog advies aan de landsadvocaat voordat ze een besluit neemt.

„Het lijkt erop dat wij de SGP moeten verbieden”, zei Ter Horst gisteren na afloop van de ministerraad in reactie op de uitspraak die het gerechtshof in Den Haag afgelopen donderdag deed.

Volgens Ter Horst heeft het hof een keuze gemaakt tussen grondrechten. „Het hof stelt het grondrecht dat er niet gediscrimineerd mag worden boven de vrijheid van godsdienst. Het Vrouwenverdrag is voor ons van groot belang maar ook andere vrijheden zoals die van godsdienst en vereniging zijn belangrijk.”

Het overheidsingrijpen dat de rechter eist, vindt zij ver gaan. „Het is nogal wat om je met de inhoud van partijen te bemoeien.”

Het hof vindt dat de staat in strijd handelt met onder meer het internationale Vrouwenverdrag van de Verenigde Naties door toe te staan dat de SGP vrouwen het passieve kiesrecht onthoudt. De SGP had donderdag al aangekondigd in cassatie te gaan.

Twee weken geleden oordeelde de Raad van State dat uitsluiten van vrouwen niet in strijd is met het internationale Vrouwenverdrag, en dat de partij daarom recht heeft op subsidie.