Premier Verhofstadt streeft verzoening na

Guy Verhofstadt wil snel „een halt toe roepen aan het groeiend gevoel van wantrouwen” in België. Dat zei de Vlaamse liberaal gisteren in het Belgische parlement, nadat hij voor de derde keer in zijn carrière premier was geworden. Na 194 dagen formeren heeft België een tijdelijke regering gekregen.

Het is een regering met een ongebruikelijke samenstelling. Aan Vlaamse zijde doen christen-democraten en liberalen mee. Aan Franstalige kant christen-democraten, liberalen én socialisten.

In zijn regeringsverklaring sprak Verhofstadt verzoenende woorden: „Sinds het ontstaan van ons land zijn wij er steeds in geslaagd om ieder conflict, iedere tegenstelling en ieder debat te klaren. Zonder bloedvergieten, zonder blijvende littekens en zonder rancune. Dit is de aanpak waarvoor de wereld ons steeds heeft benijd. En dit is de aanpak waarop ons land moet doorgaan.”

Verhofstadts programma is ambitieus voor een tijdelijke regering. De maatregelen hebben betrekking op het voorspelde begrotingstekort van 0,4 tot 0,7 procent voor 2008 (dat moet worden weggewerkt), werkgelegenheid, gezondheidszorg, veiligheid, klimaat en energie. Verder beloofde Verhofstadt, in reactie op de arrestatie van veertien terreurverdachten, dat de beveiliging van gevangenissen versneld wordt verbeterd.

De Vlaamse christen-democraat Yves Leterme, die twee keer ontslag nam als formateur, gaat nu als vicepremier een werkgroep leiden die voorstellen moet doen voor staatshervorming. Als hij deze keer wel slaagt, mag hij premier worden van een definitieve regering. Veel tijd heeft Leterme niet, want na Pasen wil Verhofstadt weer vertrekken als premier, herhaalde hij gisteren. In België wordt ‘Verhofstadt III’ daarom al aangeduid als ‘de negentig-dagenregering’.