Polisario denkt aan einde bestand

Polisario houdt als stok achter de deur de mogelijkheid open de wapens weer op te pakken, maar heeft daarover op het twaalfde congres de afgelopen week nog geen besluit genomen. De beweging voor onafhankelijkheid van de Westelijke Sahara zal over zes maanden, als de nieuwe onderhandelingsronde met Marokko achter de rug is, definitief besluiten of zij een eind maakt aan de wapenstilstand. Dat werd de afgelopen week besloten in de woestijnnederzetting Tifarit.

De wapenstilstand geldt sinds 1991, onder toezicht van de VN. Vertegenwoordigers van Polisario en Marokko zullen volgende maand voor de derde maal in korte tijd bijeenkomen onder toezicht van de VN in een voorstad van New York om uit de impasse te komen. Polisario-ambassadeur in Algerije Mohammed Beissat verklaarde tegenover Reuters dat Polisario de komende maanden zal benutten om de militaire kracht van Polisario te versterken. Tot over een half jaar zullen alle opties worden opengehouden, aldus Beissat.

Een woordvoerder van de Marokkaanse regering noemde Polisario’s opstelling „onbezonnen”.

Op het congres van Polisario werd de sinds 1976 zittende secretaris-generaal, Mohammed Abdelaziz, met 85 procent van de stemmen opnieuw herkozen. Er waren geen tegenkandidaten.

Polisario wijkt daarmee niet af van de lijn die de afgelopen decennia werd gevolgd. De van oorspong communistisch georiënteerde beweging bevecht sinds de terugtrekking van Spanje in 1975 uit het voormalig Spaans-Sahara de onafhankelijkheid van dit gebied. De huidige Westelijke Sahara is voor het grootste deel in handen van Marokko, dat het als een onlosmakelijk deel van het Marokkaanse koninkrijk beschouwt.

De wapenstilstand zou volgens de oorspronkelijke besluiten van de Verenigde Naties benut moeten worden voor een referendum over de toekomst van het gebied. Hiervan is echter niets terecht gekomen na aanhoudende onenigheid tussen beide partijen over wie gerechtigd is aan een dergelijke volksstemming deel te nemen. Marokko, gesteund door Frankrijk en de Verenigde Staten, biedt nu een vorm van vergaande autonomie aan onder Marokkaanse vlag. Polisario, dat zich met meer dan 100.000 aanhangers in vluchtelingenkampen op Algerijns gebied bevindt, houdt vast aan de onfhankelijkheid als inzet voor een referendum.