Weer geen akkoord over nieuwe sancties tegen Iran

Washington, 21 dec. De vijf permanente leden van de VN-Veiligheidsraad en Duitsland zijn er gisteren weer niet in geslaagd overeenstemming te bereiken over nieuwe sancties om Iran te dwingen de verrijking van uranium te bevriezen. ”Er zijn nog steeds tactische meningsverschillen”, zei gisteren de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rice. De bekendmaking van de Amerikaanse inlichtingendiensten dat Iran wel een kernwapenprogramma had, maar dat heeft gestaakt, heeft Rusland en China gesterkt in hun verzet tegen een derde sanctieronde.