We hebben een regering!

153959_GVW103.248.jpgVandaag even naar de Belgische Kamer geweest. Ik wilde het graag met eigen ogen zien: België heeft een nieuwe regering. We kunnen rustig kerst gaan vieren. Om volgend jaar met nieuwe energie verder te gaan?

Weblog brussel gaat ook even dicht. Ik wil iedereen bedanken die de afgelopen tijd heeft gereageerd. Ik ben blij met alle opmerkingen, omdat ze me helpen na te denken over het land waarin ik mag wonen. Helaas had ik niet altijd tijd om te reageren.

Hieronder een stukje dat ik voor de krant van morgen heb gemaakt over de regeringsverklaring van ‘Verhofstadt III’.

Door onze correspondent
BRUSSEL, 22 DEC. Guy Verhofstadt wil snel „een halt te roepen aan het groeiend gevoel van wantrouwen” in België. Dat zei de Vlaamse liberaal gisteren in het Belgische parlement, nadat hij voor de derde keer in zijn carrière premier was geworden. Na 194 dagen formeren heeft België een nieuwe, tijdelijke regering gekregen.
Het is een regering met een ongebruikelijke samenstelling. Aan Vlaamse zijde doen christen-democraten en liberalen mee. Aan Franstalige kant christen-democraten, liberalen én socialisten.
In zijn regeringsverklaring sprak Verhofstadt verzoenende woorden. „Sinds het ontstaan van ons land zijn wij er steeds in geslaagd om ieder conflict, iedere tegenstelling en ieder debat te klaren. Zonder bloedvergieten, zonder blijvende littekens en zonder rancune. Dit is de aanpak waarvoor de wereld ons steeds heeft benijd. En dit is de aanpak waarop ons land moet doorgaan.”
Het programma dat Verhofstadt toelichtte, is ambitieus voor een tijdelijke regering. De maatregelen die hij aankondigde hebben betrekking op het voorspelde begrotingstekort van 0,4 tot 0,7 procent voor 2008 (dat moet worden weggewerkt), werkgelegenheid, gezondheidszorg, veiligheid, klimaat en energie.
Verder beloofde Guy Verhofstadt dat de beveiliging van gevangenissen versneld wordt verbeterd. Hij reageerde direct op het nieuws van enkele uren eerder dat veertien personen waren opgepakt die van plan zouden zijn geweest Nizar Trabelsi te bevrijden. Die ex-voetballer werd in 2003 veroordeeld tot tien jaar celstraf voor het beramen van een aanslag op een militaire basis. Verhofstadt maakte bekend dat er aanwijzingen waren dat de groep ook van plan was aanslagen te plegen.De premier zei dat ook snel moet worden gewerkt aan een oplossing voor grote politieke probleem van de voorbije maanden: de Vlaamse eis van een ‘staatshervorming’. Vlaamse politici willen dat die er komt zodat Vlaanderen meer bevoegdheden krijgt.
De Vlaamse christen-democraat Yves Leterme, die twee keer ontslag nam als formateur, gaat nu als vice-premier een werkgroep leiden die voorstellen moet doen voor een staatshervorming. Als hij deze keer wel slaagt, mag hij premier worden van een definitieve regering.
 Veel tijd heeft Leterme niet, want na Pasen wil Verhofstadt weer vertrekken als premier, herhaalde hij gisteren. In België wordt ‘Verhofstadt III’ daarom al aangeduid als ‘de negentig dagen regering’.