VS klaar voor Huis

Het voorstel van het Tweede Kamerlid Boris van der Ham (D66) om een Holland Huis in New York op te richten, komt op een gunstig ogenblik. Veel geesten zullen er rijp voor zijn gemaakt na het grote succes, ook in de Verenigde Staten, van het boek Island at the centre of the world (2004) van schrijver Russell Shorto over de Nederlandse kolonie op Manhattan. Russell Shorto woont inmiddels in Amsterdam en is daar directeur van de John Adams Institute. Wellicht kan hij bij het uitwerken van het voorstel worden betrokken.