Uitstoten van CO2 fors duurder

Het bedrijfsleven moet in de toekomst fors meer gaan betalen om het broeikasgas CO2 te mogen uitstoten. Vanaf 2018 dienen alle zogeheten emissierechten in de Europese Unie te worden geveild. Dat staat in een conceptvoorstel van de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de Europese Unie. Bedrijven krijgen emissierechten nu nog grotendeels gratis. De emissierechten voor de energiesector zouden al vanaf 2013 volledig worden geveild.

Het voorstel is onderdeel van een breder plan dat ervoor moet zorgen dat de EU haar ambitieuze klimaatdoelstellingen kan halen. In maart van dit jaar spraken regeringsleiders af dat de uitstoot van CO2 in 2020 moet zijn teruggebracht met 20 procent ten opzichte van 1990. De Europese Unie heeft sinds 2005 een systeem voor emissiehandel. Op dit moment zijn het vooral de zware industrie en de energiesector die daar aan mee moeten doen. Het systeem werkt volgens het principe dat de vervuiler betaalt. Bedrijven krijgen een hoeveelheid emissierechten toegewezen. Willen ze meer CO2 uitstoten, dan moeten ze daarvoor rechten kopen.

Juist gisteren besloten milieuministers dat vanaf 2012 ook de luchtvaart mee moet gaan doen aan het systeem van emissiehandel. De Europese Commissie had daartoe al eerder een voorstel gedaan.

Een deel van de emissierechten krijgen luchtvaartmaatschappijen het eerste jaar nog gratis, 87 procent van de gemiddelde hoeveelheid CO2 die ze uitstootten in de periode 2004-2006. Drie procent is bestemd voor nieuwkomers op de markt, de overige 10 procent zal worden geveild. In 2012 zal deze maatregel luchtvaartmaatschappijen waarschijnlijk enkele tientallen miljoenen euro’s gaan kosten. De jaren daarna blijft de hoeveelheid CO2 die mag worden uitgestoten gelijk.

    • Jeroen van der Kris